Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Procedura reklamacyjna

Zasady reklamacji i zwrotów towarów zakupionych w firmie MEZON


Podstawą do uwzględnienia gwarancji jest dostarczenie karty gwarancyjnej. Jeżeli nie jest wystawiona, wystarczy dowód zakupu.

1. Warunki gwarancji i reklamacji w firmie MEZON.

1.1.
Okres gwarancji określony jest w karcie gwarancyjnej lub instrukcji dołączonej do urządzenia.
1.2.
Plomby gwarancyjne nie mogą uszkodzone.

1.3.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne, wynikające z nieprawidłowego użytkowania, np. wywołane zalaniem. Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika, np. z uciętymi lub przerobionymi wtykami.

1.4.
Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami lub zalaniami.

1.5.
Urządzenie, w których wgrano oprogramowanie pochodzące z innych źródeł niż zalecane przez producenta nie podlegają gwarancji.

1.6.
Do zgłoszenia gwarancyjnego wymagana jest w pełni wypełniona karta zgłoszenia (poniżej) oraz kompletny towar.

1.7.
Zgłoszenie reklamacyjne może nie zostać skierowane do realizacji, jeśli karta zgłoszenia nie będzie poprawnie wypełniona, a w szczególności jeśli nie będą podane objawy uszkodzenia lub jeśli reklamowany towar będzie niekompletny.

1.8.
Firma MEZON zastrzega sobie prawo do naprawy odpłatnej, po wcześniejszym poinformowaniu o tym kontrahenta, w przypadku stwierdzenia, iż urządzenie było eksploatowane nieprawidłowo, a zwłaszcza jeśli uszkodzenia spowodowane były wyładowaniami atmosferycznymi lub przepięciami.

1.9.
Firma MEZON nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z nieprawidłowej pracy lub jej zaniechania przez sprzedawane produkty. W szczególności dotyczy to urządzeń i oprogramowania telewizji przemysłowej i instalacji telewizji przemysłowych.

1.10.
Programy komputerowe sprzedawane są bez gwarancji odnośnie ich pracy lub walorów użytkowych, a w szczególności nie gwarantuje się ich pracy na komputerze użytkownika ani z oprogramowaniem przez niego używanym.

1.11.
Nie gwarantuje się kompatybilności sprzedawanych produktów z innymi produktami.

2. Szczegółowe zasady reklamacji.

2.1. Przesyłki

2.1.1.
Wszystkie nasze przesyłki są ubezpieczone.

2.1.2.
Należy zawsze sprawdzać stan przesyłki w obecności kuriera, który ją dostarczył.

2.1.3.
Gdy w czasie odbioru przesyłki okaże się, że opakowanie jest uszkodzone w stopniu takim, że również towar w nim zawarty może być uszkodzony, nie należy przyjmować przesyłki, a na liście przewozowym należy dopisać adnotację o jej szkodzeniu.

2.1.4.
Po przyjęciu przesyłki należy ją rozpakować w obecności kuriera i sprawdzić jaki jest stan towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy spisać protokół reklamacyjny (druk powinien posiadać ze sobą kurier), złożyć go u kuriera, a jego kopię przesłać niezwłocznie do nas mailem: [email protected], wpisując w temacie wiadomości tekst: SERWIS - REKLAMACJA.
Stanowi to podstawę do szybkiego załatwienia reklamacji i wysyłki nowego towaru.

2.1.5.
Niezwłocznie po przyjęciu przesyłki należy sprawdzić zgodność zawartości przesyłki z dołączonym dokumentem sprzedaży oraz treścią złożonego zamówienia.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy ten fakt niezwłocznie zgłosić dzwoniąc na nr telefonu: 227585278, wysyłając opis sytuacji wraz z danymi kontaktowymi mailem: [email protected]

2.2. Gdy chcemy skorzystać z prawa zwrotu.

2.2.1.
Kontrahent ma prawo do dokonania zwrotu wysyłkowo zakupionego towaru bez względu na przyczynę, w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki.
Dotyczy to zakupu dokonanego przez kontrahenta detalicznego (konsumenta), nie dotyczy to natomiast podmiotów gospodarczych (firm).

2.2.2.
Kontrahent ma prawo rozpakować zakupiony towar i sprawdzić, czy spełnia jego oczekiwania.

2.2.3.
Zwrot zostanie przyjęty pod warunkiem, że towar nie nosi śladów użytkowania wynikłych z przekroczenia prawa kupującego opisanego w punkcie 2.2.2. i znajduje się w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu.

2.2.4.
Kontrahent zwracający towar winien go odesłać na własny koszt, załączając kopię dowodu zakupu towaru, kartę gwarancyjną, jeśli ją wydano przy zakupie oraz Oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (druk poniżej), wraz z informacją o sposobie zwrotu pieniędzy.
2.2.5.
Zwracany towar musi zostać starannie zapakowany celem zabezpieczenia go przed uszkodzeniem podczas transportu. Do towaru należy dołączyć dokładny opis zwracanych rzeczy: kod towaru (z dokumentu sprzedaży), pełna nazwa, ilość sztuk oraz adres zwrotny. Na paczce koniecznie należy umieścić napis "ZWROT".

2.2.6.
Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje kontrahentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli właściciel sklepu wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą kontrahenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez właściciela sklepu utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi właściciel sklepu nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji kontrahenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której kontrahent wyraźnie żądał, aby właściciel sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli właściciel sklepu świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania kontrahent żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje kontrahentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
10) zawartej w drodze aukcji publicznej;
11) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą kontrahenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez właściciela sklepu o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2.3. Towar niesprawny.

2.3.1. Wady przed rozpoczęciem eksploatacji.

2.3.1.1.
Kontrahent ma prawo rozpakować zakupiony towar i sprawdzić, czy spełnia jego oczekiwania.

2.3.1.2.
Jeżeli okaże się zaraz po otrzymaniu przesyłki, a najdalej do 48 godzin, że towar ma jakieś wady techniczne (czyli nowe urządzenie nie pracuje poprawnie) prosimy dostarczyć towar do firmy MEZON. Firma MEZON nie odbiera przesyłek wysłanych na nasz koszt i nieuzgodnionych z Działem Serwisu.

2.3.1.3.
Towar należy odesłać w oryginalnym opakowaniu, starannie zapakowany, z wypełnioną kartą zgłoszenia, kopią dowodu zakupu i kartą gwarancyjną, jeśli ją wydano przy zakupie. Na paczce koniecznie należy umieścić napis ZWROT.

2.3.1.4.
Jeżeli niesprawne urządzenie nie nosi śladów użytkowania wynikłych z przekroczenia prawa kupującego opisanego w punkcie 2.3.1.1., jest kompletne i posiada nieuszkodzone opakowanie, to towar wymienimy na pełnowartościowy i wyślemy na nasz koszt lub, jeśli nie będzie to możliwe, zwrócimy pieniądze.

2.3.1.5.
Jeżeli niesprawne urządzenie nosi ślady użytkowania wynikłe z przekroczenia prawa kupującego opisanego w punkcie 2.3.1.1. lub nie jest kompletne, albo posiada uszkodzone opakowanie, lub z innych względów nie nadaje się do wymiany, to towar zostanie naprawiony w najkrótszym możliwym terminie i wysłany do kontrahenta na nasz koszt.

2.3.1.6.
Do zgłoszenia gwarancyjnego wymagana jest w pełni wypełniona karta zgłoszenia.

2.3.2. Gdy towar ulegnie uszkodzeniu w czasie eksploatacji.

2.3.2.1.
Gdy uszkodzone urządzenie odsyłane jest do naprawy gwarancyjnej (tzn. niesprawność nastąpiła w wyniku wewnętrznego uszkodzenia, a nie działania siły zewnętrznej) należy wysłać je na własny koszt. Urządzenia wysyłane na koszt firmy MEZON nie będą odbierane, chyba, że zostanie inaczej uzgodnione z Działem Serwisu.

2.3.2.2.
Jeżeli odesłane urządzenie nie zostanie zakwalifikowane do naprawy gwarancyjnej, to zostaną naliczone koszty naprawy.

2.3.2.3.
Jeżeli zostanie stwierdzone, iż towar jest nieuszkodzony, a niesprawność wynikała z nieumiejętności obsługi urządzenia, zostanie on odesłany na koszt kontrahenta z doliczeniem 15 do 100 zł netto kosztu obsługi serwisowej, zależnie od zakresu czynności serwisowych - testowania sprzętu.

2.3.2.4.
Reklamowane urządzenia powinny być odsyłane kompletne  i starannie zapakowane, w oryginalnym opakowaniu, wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia, kopią dowodu zakupu oraz kartą gwarancyjną, jeśli ją wydano przy zakupie. Na paczce koniecznie należy umieścić napis "SERWIS".

2.3.2.5.
Do zgłoszenia gwarancyjnego wymagana jest w pełni wypełniona karta zgłoszenia.


2.3.2.6.
W przypadku uzasadnionej reklamacji urządzenie zostanie naprawione w najkrótszym możliwym terminie i wysłane do kontrahenta na nasz koszt.

2.3.2.7.
Jeżeli nie uda się urządzenia naprawić, ani wymienić na nowe, zwrócimy pieniądze.Opracowanie aa podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. Poz. 827 oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późniejszymi zmianami - KODEKS CYWILNY.

Załącznik nr 1

FORMULARZ REKLAMACYJNY

MEZON Krzysztof Wierzgała

05-805 OTRĘBUSY

ul. Helenowska 1

NIP 5341079927

 REGON 011939763

Ewidencja Działalności Gospodarczej UMiG BRWINÓW nr. 1908

Tel:227585278

[email protected]

Ja _____________________________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:______________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:________________________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:__________________________________________________________________

Adres Konsumenta:__________________________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: _________________________________________________ 

Załącznik nr 2

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

MEZON Krzysztof Wierzgała

05-805 OTRĘBUSY

ul. Helenowska 1

NIP 5341079927

 REGON 011939763

Ewidencja Działalności Gospodarczej UMiG BRWINÓW nr. 1908

Data: __________________________________________________

Tel:227585278

[email protected]

Ja __________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Witryna stworzona na platformie